8753944-jumping-peopleDet är nog ingen som inte känner igen sig när man talar om känslan man får då man vinner. Vi ifrågasätter den inte, att vinna känns bra och det ser nog alla som ganska självklart. Men varför är det egentligen så? Är våra hjärnor helt enkelt kopplade på det viset?7502531-brainTill att börja med kan man tala om kemi, eller mer specifikt, hjärnkemi. En av de viktigaste signalsubstanserna i vår hjärna är dopamin, det är en katekolamin, ett samlingsnamn för de kemiska ämnen som kommer från aminosyran tyrosin, dopamin är tillsammans med adrenalin och noradrenalin de tre vanligaste katekolaminerna. Dopamin förekommer i ett antal viktiga system i kroppen, dessa reglerar motorik, vakenhet, glädje, entusiasm och uppmärksamhet. Och det är då speciellt glädje och entusiasm som är viktiga när det gäller varför vi gillar att vinna.I hjärnan har vi miljoner av nervceller som kommunicerar med varandra genom att släppa ut dessa signalsubstanser. Hjärnan har ett inbyggt system för belöning, när vi möter eller går över våra förväntningar blir vi belönade med positiva känslor som lycka, triumf och glädje. När vi upplever sådana känslor förstärks vår lust att uppleva dem igen, dopamin har således även visat sig vara en viktig signalsubstans när det gäller att lära oss och minnas, just eftersom de är kopplade till positiva känslor och vi strävar efter dem.Wolfram Shultz, en neurofysiolog på Cambridge Universitetet i England, säger att: ”Den där positiva förstärkningen skapar en speciell form av uppmärksamhet riktad åt belöningar. Belöningar är vad som får oss att komma tillbaka efter mer.” Utsläppet av dopamin efter en oförväntat belöning gör oss mer villiga att ta risker, utan denna funktion skulle nog våra tidiga förfäder ha svultit ihjäl medan de gömde sig i grottor och moderna människor skulle spara alla sina pengar under madrassen.1028957-family-playing-a-video-gameDessa belöningseffekter är både välkända och väl dokumenterade idag, just därför stöter man ofta på belöningssystem i många aspekter av världen. Spelindustrin använder sig av något som kallas för behavioristisk speldesign och har en hel del gemensamt med behavioristisk psykologi. I behavioristisk speldesign använder man sig av så kallade spelloopar och det är grunden för många spel. Kort och gott är det en serie handlingar som ser till att dopaminnivån hålls uppe.Exempel på dessa är till exempel att samla ihop 100 mynt i ett Super Mario Bros spel, att samla på sig Dog Tags i Battlefield eller att vinna på en enarmad bandit, vare sig det gäller en liten eller stor vinst. Fler och fler spelföretag använder sig av denna metod för att kunna regelbundet belöna sina spelare. Pokersajten som kallar sig världens största pokerite, PokerStars, har även de förstått värdet av detta och lanserat ett casino i slutet av förra året – du kan hitta det här. Många andra casinon på nätet efterliknar även idag data- och tv-spel för en än mer interaktiv upplevelse.En klassisk form av spelloop man ofta stöter på i dagens spel är level systemet. Som man spelar och presterar går man upp i level i själva spelet och belönas med att bli starkare och kanske även får nya förmågor. Hjärnan lär sig snabbt att gå upp i level är bra och börjar till och med belöna en för att man bara kommer nära att gå upp i ren förväntning av vad detta betyder.